logo
Hotline: 0914.210.515
Hotlinne: 0914.210.515

Cửa cuốn song ngang sơn tĩnh điện, cửa cuốn song ngang sắt sơn tĩnh điện

Cửa cuốn song ngang sơn tĩnh điện

- Cửa cuốn song ngang ống 19 và 21, sơn tĩnh điện - Độ dầy: 1.1mm, 1.3mm
- Cửa cuốn song ngang hộp 20x20, sơn tĩnh điện - Độ dầy: 1.2mm
- Độ dầy khác theo yêu cầu của khách hàng
 
Cửa cuốn song ngang sơn tĩnh điện, cửa cuốn song ngang sắt sơn tĩnh điện. Cửa cuốn song ngang sơn tĩnh điện có loại ống tròn phi 19, cửa cuốn song ngang ống tròn phi 21, cửa cuốn song ngang sơn tĩnh điện điện hộp vuông 20x20.